EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 情感美文 >

经典感人段子,经典爱情

发布时间:2013-08-05类别:情感美文
       爱情使人伟大,也使人渺小.伟大,因此你会为你爱的那个人牺牲和付出。你为她做的,超乎你想像。 渺小,因为爱情是排除异己的。你们两个组成一个小世界。爱是两个人互相告解的地方。我们在世俗里寻求抚慰,脱离了外在的世界,不关心除她以外的人…

    只要有一天,你仍然想念一个人,那么,你仍然是爱他的。是“想念”,不是“想起”。你会偶尔想起一个旧情人,但是你已经不爱他了…                                                                                            
        如果有一个男人曾经为你哭过,请你不要放弃他!他可以陪你走完一生的路… 最爱的人近在咫尺,他却不知道你深爱着她,人间最痛苦的事,莫过如此。我终于明白:为了一段缘分,你可以为一个陌生人等待一百年。一百年的时间不算漫长,或许生命中会有一个人同样在为你等待,只是,你曾一度忽略了那束日夜守望你的目光…
       爱情从来都是一种束缚,追求爱情并不等于追求自由.最悲哀的分手是无声无息地分手…
        一段爱情结束…一个男人离开,好像舞台剧突然关灯换景,令人惆怅!所有的伤心、痛苦,呈现出来的,是一片黯然.欲语. 爱情从希望开始,也由绝望结束。死心了,就是再不存着任何我曾经对你有过希望…          當手中嘅風箏已經斷咗線..
越飄越遠.我唔會再番转頭去撿.....
   果段從前.到咗某壹天..
     靈魂懂嘚珍惜身邊嘅所有

                                          愉快嘅記憶都已經足夠  ~~~~