EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 闲情恶搞 >

我真的变了

发布时间:2017-04-13类别:闲情恶搞
今日系年初四,今朝一起身就见到外面好大雾,而且有小雨.系米就预示着一D野?!
琴日,同妈咪果边D亲戚翻顺德.朝早7点就比姨妈叫醒佐,坐系张床上面傻下傻下禁系度折飞机,仲要用张20蚊黎折,表哥走入黎话我:你兜好有米喔,摞张20蚊黎折,你吾要比我啦!浪费晒!哈哈(系顺德我用佐果张20蚊同埋我D表哥去打机)我地九点出发,大概一个钟左右就到我地目的地--伦教劳村.新体验,原来妈咪个家乡就系禁---农村地方.周围可以见到---地雷,之后大家可以联想到里面多D咩(你地知苯人最惊狗嘎啦,我个衰人表哥仲引只狗过来吓我,搞到我惊到走去人地D围栏上面,禁兜算啦!我吾识落黎.好彩我表哥吾衰嘚晒,救翻我落黎)
之后我地去饮茶.禁岩我表哥摞我张卡上网,啊文就打黎.我表哥吾记得同我换转佐张卡,所以听佐.之后就.....啊文问我个个系边个!听完我解释,距好似平时禁扮晒野.哈哈!距话,距出街,想叫埋我,可惜距永远兜吾记得我讲过D野!我已经同距讲我去顺德!算,兜吾系第一次!
跟住我地翻佐大良,去姨妈屋企.行运拉!一落车,就见到个利是封系地下,我同表哥估距有无钱系度!点知最后兜系表哥执佐!大家估下里面有几钱?!300蚊啊!!哈哈!禁我地米拉大队去步行街去食顺德特产--双皮奶(姨妈话仁信先系正宗嘎,各位去就去仁信拉)用果D钱去食!食完野我地就去买顺德特产--崩沙,牛乳,牛耳(牛年嘛,紧系要牛下距)我妈咪同姨妈,着住对高跟鞋,行到脚痛,距地无继续行,表哥觉得闷,就翻去打机!我同舅妈就继续行!D专卖店3至4.5折啊!禁便喔!走去扫翻D野翻屋企啊嘛!果然,行佐两个钟就扫吾少野!翻到去,爸爸话:好便啊!?买禁多?!哈哈,系啊!
食饭果时啊文又打黎,距问我系边!我话仲系顺德.距话:你仲吾翻?!我以为你好快翻,等到你而家!(我无听错挂?!距会等我到六点几?!以前既距,话之你啊!够钟兜吾见人就走!距变佐,我兜变佐)食完饭,我发翻条信息比距,话我初四吾嘚闲!其实我可以出去见距,但系我兜无!可能我真系变佐!
今日,妈咪D朋友黎!以前呢D日子,我兜好似失踪禁.但系今年吾知点解,好想见下D亲戚,朋友!睇来亲情同友情系我心里面的地位比爱情重要!啊文叫我,我兜吾想出去!(我记忆中,有一次系我同距分手一个月(年初一),距话距同彬系黄振龙.我拉住斯棋吾理其他野,走去见距,只有一分钟,我兜好开心)而家,吾会咯!
我记得一句说话:曾经拥有的不要忘记,属于自己的不要放弃,辛苦得来的要懂得珍惜,已经失去的当作回忆.啊文比我的!
今晚同埋妈咪成班朋友去星光狂欢啊!!唱到喉咙痛啊!!!影佐好多相相啊!!迟D比大家睇!妈咪话:我第一次听我个女唱歌啊!!好开心啊......高考完,妈咪话比我去玩通宵啊!!

新一年大家要努力啊!!!


上一篇:甜蜜时光--DIY

下一篇: