EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

曾经爱我

发布时间:2017-04-13类别:网摘日志
时间不会为任何人而停留,更吾会为我而停留!今日自己一个人搭车翻来,一路上我听着歌,林翻曾经爱我的人!
啊文,曾经系我最爱的人(初恋情人)!一齐果时,我滴朋友个个兜好羡慕我,话我有个禁好既男朋友!可能挂!连距地班D女仔兜话:侧毛你女朋友好幸福啊!但系,男人兜系花心嘎!距兜系衰呢样!分手果时,我问距:你中意我D咩?距话:"你好好!吾似得其他女仔禁扮野!了解我,对我好!你话过`我的男朋友吾系为佐帮我埋单`现实社会既女仔兜系要男朋友埋单!你好,我知道嘎!但系我只可以话我自己系花心既..."
啊盛,曾经爱我的人!距大我3年,而家读紧大二!同距只系网上认识,之后见面!距兜好识简,简情人节果日约我出来见面!距话:你好得意啊!同你一齐有种好开心好轻松既感觉!可惜我吾中意距...
梓祺,曾经爱我的人!当时,我觉得距好型嘎!距跳街舞嘎!年轻无敌啊!其实如果讲我心目中既白马王子,我想系梓祺果中嘎!距读书又叻,街舞又掂,唱歌又好听,又靓仔啦!不过我兜系吾中意距!好多人兜好奇,距几乎系全能嘎!你禁兜吾要?我有D朋友话我,你傻嘎!禁兜吾要?你吾要益下姊妹啊!做人目光要放得长D啊!梓祺系好,但系吾适合我啊!如果我同距分手我地可能连朋友兜做吾到嘎!我宁愿多个朋友,因为"朋友比恋人更高分"我兜问过距中意我滴咩?距话:你得意咯!讲野傻下傻下禁!好天真既一个MM啊!同你一齐有中好轻松既感觉,无负担!咩兜想同你分享!
啊D,曾经兜系爱我的人!距兜系读书好叻既人!着衫好有品位,而且好有个性添!我话呢样好,距系兜要话其他好!不过我兜系吾中意!我最记得我地去食鱼蛋,距话:你食鱼蛋个样好鬼可爱啊!我觉得你成日讲野兜傻下傻下嘎!不过我中意!吾知点解同你一齐觉得好开心!我同其他女仔去街兜好似有翻墙系度禁,吾可以好轻松!
啊成,曾经系我爱的人(第二位情人)!距打羽毛球好叻!我觉得距好老实,吾会讲大话,吾花心!但系原来我跌眼镜啊!距吾止一次厄我啦!对距我只可以用"失望"呢形容!之前我比机会距,但同时我兜伤害佐另一个女仔!人地话三个人系最稳定嘎!但系我觉得两个人先稳定嘎!两点确定一直线!我无问距中意我咩?而家兜吾想问....
爱过就够啦!爱情兜系毒药啊!仲有吾到200日就高考啦!我系时候认真啦!而家晚晚兜好夜训,D豆豆兜生晒出来,不过无所谓啦!


上一篇:起点

下一篇:开始朋友