EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

致可爱的猪

发布时间:2017-04-14类别:网摘日志
琴晚同啊猪约定好今朝8点一齐去食早餐!我冧住距会迟到噶!点知系我自己训过龙!!
一路上,我地两个兜系度讲心事!因为我地好耐兜无见过啦!距同我讲,距等佐啊*六年啦!距问我系米应该放弃!

致:
处于我既立场我唔希望你等!但系我认为我无资格叫你禁做,因为我自己兜系度等紧一个人!我同你由小学就一齐读书,一直到初中!由同你不打不相识到知己好友!原来所有野兜要一个过程!我同你曾经爱上同一个人!但系当我识佐W后,发觉我果时果D只系中意,系有好感而唔系爱!你一直兜无同我讲,系因为你怕伤害我,你怕我唔开心!今日我先知,原来你一直兜系禁爱距!六年啦!你一直默默禁守护距,距既一举一动你兜好清楚!暗恋一个人好辛苦噶!但系我知兜系因为你爱距!
我最记得,你次次同我去街,我一话去食糖水你就会话,叫埋啊*啦!我就会话,我地两个女得距一个男?仲有啊,唔怕啊XG唔开心咩?跟住就系买礼物啦!系我记忆中,你系未送过礼物比男生,距兜系第一个罗!搞到我一先以为你"机"噶!原来你一早就爱上佐距!!小猪猪,跟住自己既感觉走!唔好听人讲,兜唔好羡慕人!你今日同我讲好多句"我好羡慕你啊".你羡慕边个兜好,唔好羡慕我......
到目前为止,我只系中意过两个人!不过讲起兜几搞笑噶!先啊*,你就中意距!跟住W就中意佐斯棋!我发觉我中意果D兜同我D好朋友扯上关系!唔我通简果D兜禁有魅力?!呵呵~~~~~~~~~


上一篇:地震让我们的手拉的更紧

下一篇:感谢