EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

水晶心

发布时间:2017-04-14类别:网摘日志
上个星期五朝早,一起身我就感觉到喉咙痛...我无理到,因为我赶住翻学校考试!点知今朝就"奶"野啦!今朝一起身,系禁咳...跟住感冒就黎啦!禁岩呢个时候啊yan打错电话!仲要系我鼻塞过时打黎,搞到听唔到我讲咩!你仲要将我病个件事话比距听,搞到平时唔多会开机上课既距,今日成日兜开住台机!不停禁发信息问我点样......
病,将我既水晶心,变成一颗玻璃心!距知道我成日兜有病,就成日同我讲"米乱食野啦""蛋糕系好食啊,不过你兜唔可以禁过分噶""着衫啦""傻猪,要多D休息啊""唔准挨通宵啊"......
距讲过好多野,好多系关心我既野!其实距仲有好多甜言蜜语,但系距无勇气表达出黎,因为距知道我个心有另一个"他"!所以距更加爱护我,距用距对我既爱令呢颗容易破碎既玻璃心又再次变翻水晶心!
水晶心会发光,而呢度光系你比我噶!我会好好珍惜!虽然我地而家只系暧昧关系,仲唔系......

上一篇:感谢

下一篇:改变