EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

我有禁好咩

发布时间:2017-04-14类别:网摘日志
今日听佐一个电话!打黎既竟然系一个我意想不到既人!距系......(你自己估啦)!
“喂”
“喂”
“吾该请问啊彤系米度”
“我系啊,请问你系”
“我系*”
“哦,估吾到你会打黎”
“系咩,你把声变佐,变得温柔佐,无以前禁粗粗鲁鲁,我兜吾认得啦”
“哦!可能系挂。人大佐会变嘎!”
“系呢,你而家有无拍拖啊”
“无啊,我讲过等3年,所以无啊!你呢,同你女朋友点 啊”
“分手啦。我同距性格吾岩,所以.....经过佐禁多段感情,我 发觉...你系最好嘎!我同过好多女仔一齐,但系我觉得距地兜系玩,连我自己兜系!”
“我知啊,我知你对感情吾认真,亦兜因爲我经历过同你一齐,我知道相遇得太早吾会天长地久!所以我决定暂时吾拍拖!”
“我觉得你真系一个好好既女仔。你好开朗,对人又大方,又关心人,朋友有难你点兜会帮,又吾容易嬲人......多到我兜吾知点讲!”
“既然我有禁多优点,点解你仲要同我分手”

......
“靓既女仔系要黎比人睇,而好既女仔系要黎比人爱嘎”(挂了电话)我吾知我自己有无禁好!我兜知道自己吾系一个大美人!但系我非常认同我自己既观点“靓既女仔系要黎比人睇,而好既女仔系要黎比人爱嘎”!!!奉献各位靓仔靓女,稳女朋友(男朋友)个时记得,要稳个真心爱既人!外表只系一个包装!


顺便想问下大家觉得我点????!!!


上一篇:期待生日

下一篇:我永远属于