EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

我永远属于

发布时间:2017-04-14类别:网摘日志
四年啦!我有四年无翻过去啦!今年过年,我同爸爸提出我要翻乡下!当时我爸爸好兴奋!距问我“点解今年肯翻去啊?!你吾系一直兜吾肯翻去嘎咩?!”“吾知啊!我想去祠堂睇下”点解我想翻去?!因爲我去完人地个祠堂,而我虽然未系村生活过,但系我兜系我地村既人!翻去睇下祠堂兜好应该啊!
翻到去,我发觉真系变化得太快啦!四年前,个D屋仲系瓦顶,好似四合院禁!今年翻到去,家家兜几乎有小车,D屋大间佐,又有花园!唯一无变既就系庙!今日,入庙装香,拜神,添香油......跟住系条村度行下!虽然起佐好多新屋,但系感觉空气仲系好清新!见到D姑姐,表叔,姨婆......个个兜话“彤彤,大个女,靓佐,差D认吾出。”“我几年无翻黎。”“以後多D翻黎。”“好啊”其实村既环境兜吾系好差姐!而且越黎越靓!我以後过年兜翻去!去添下香油!话晒我兜系姓G!
姑太知道我翻去,整佐我地中山沙溪煎堆啊!好棒嘎!仲有,年糕啦!年糕里面有猪肉嘎!有自己晒既“桑念干”!三捻包!仲买佐D沙溪棕比我!去到姨婆屋企又有好野食!姨婆D石歧煎堆啦!年糕又吾同,年糕里面有咸蛋!仲有黑玛玛果D,好似饠米慈禁嘎!好好食啊!
好感动啊!!!我爱你地啊!


上一篇:我有禁好咩

下一篇:一直